Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.09.2014 20:11:35 

Jezdecká stanice Čikvásky

0S JK Kamarád Čikvásky
Cíl a formy činnosti sdružení
 
                                1.      Posláním sdružení je zejména péče o širokou veřejnost a klienty se speciálními potřebami pomocí 
                                       speciálně vycvičených psů, koní a jiných domácích a hospodářských zvířat.
 
2.      Poskytovat zdravotně postiženým osobám, jejich  rodinám, osobám o ně pečujícím a odborníkům příležitost ke sdružování, spojovat osobní zkušenosti, prožitky a poznatky zdravotně postižených, jejich rodičů, ostatních rodinných příslušníků a přátel s vědomostmi a úsilím odborníků při hledání a uskutečňování nových postupů a metod rehabilitace .
3.       Provozovat zooterapii, především pak hiporehabilitaci (hipoterapii, LPPJ, sportovní ježdění handicapovaných) pro zdravotně postižené děti i dospělé a tím zlepšovat jejich zdravotní stav a využívat zooterapii  v oblasti prevence.
4.       Seznamovat veřejnost s možnostmi a technikou zooterapie, zejména hiporehabilitace.
5.       Vytvářet optimální prostředí pro kvalitní mimoškolskou aktivitu dětí a   mládeže, rozvoj rekreačního i závodního jezdeckého sportu.
6.       Spoluprácovat se školami v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ( EVVO), organizace volného času dětí a mládeže,podporovat hodnotný život seniorů a rodin, sdružování přátel koní a agroturistiky. 
7.      Rozvoj rekreačního i sportovního jezdeckého sportu, účastnit se jezdeckých závodů.
8.      Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů.
9.      Za účelem provozu sdružení usilovat o získání do vlastnictví, pronájmu či jiného smluvního vztahu prostory, pozemky pro svou činnost.
10. Podporovat odborný růst členů sdružení a  získávání a zvyšování jejich kvalifikace.
11. Zajišťovat všestranný rozvoj a výcvik koní, Zejména koní využívaných v hiporehabilitaci, dále pak výcvik ostatních zvířat využívaných pro zooterapii.
12.  Rozvíjet  zázemí stájí a jejich okolí. Budovat zázemí pro vykonávání jezdeckého sportu a hiporehabilitace.
13.  Propagovat a organizovat rekreační, sportovní ježdění, sportovního ježdění handicapovaných,  agroturistiku, pořádání  sportovních, kulturních, výukových, společenských akcí.
14. Zaměřovat se na výchovu a vzdělávání mládeže v oblasti jezdectví jako prevence rizikového chování dětí a mládeže.
15.  Pořádat tábory a pobyty, kurzy a jiné vzdělávací aktivity.
16. Vytvářet sociální projekty, nabízející dětem,mládeži, seniorům a rodinám možnost zapojení se do činnosti nejrůznějších zájmových oborů.
17. Přispívat svojí činností k integraci a socializaci zdravotně postižených občanů.
18. Spolupracovat  s příslušnými institucemi, odborníky, jezdeckými kluby a sdruženími s podobnými cíli.
19. Provádět další činnosti, které nejsou v rozporu s cíli sdružení ( prodej propagačních.,výukových materiálů….),činnost v oblasti kulturní, sportovní, vzdělávací, společenské apod.
20. Podporovat vzdělávání a osvětu v oblasti výcviku a chovu domácích zvířat, historie, obnovy a rozvoje venkova, ochrany přírody  a aktivity s tím spojené.
21. Přispívat k obnově krajiny a vzdělávání a osvěta oblasti obnovy a ochrany krajiny a přírody a aktivity s tím spojené.

 

 Občanské sdružení Jezdecký klub Kamarád Čikvásky

 

 

 

TOPlist